Logo

Pracovní

Pracovní právo je upraveno zákonem 262/2006 Sb., který je velice často novelizován. Proto co platilo, když jste naposledy uzavírali smlouvu z pracovního práva, už dnes platit nemusí. Před podpisem nové smiouvy z oblasti pracovního práva byste se proto měli raději poradit s odborníkem, ne pouze zrecyklovat starou smlouvu.

Co pro vás mohou udělat naši advokáti

  • Advokáti Advokátní kanceláře Bureš - Bacílek & partneři vám nabízí sepisování smluv
  • Stejně jako jejich korektury
  • Nabízíme konzultace v otázkách pracovních vztahů
  • Pomoc při rozvázání pracovního poměru pro obě strany
  • Dohled na řádný průběh výpovědi

Proč je lepší se poradit s advokátem

Advokáti znají aktuální znění pracovního zákona a díky tomu vám mohou poradit, jak řešit vaši situaci v mezích zákona. Také vám dokáží vysvětlit, jaký typ pracovního vztahu je pro vás v dané situaci nejvýhodnější a proč byste se neměli pouštět do uzavírání některých typů smluv. Včas vás mohou varovat, pokud není nabízená smlouva v souladu s platnými předpisy nebo je pro vás nevýhodná. Pokud se tedy chystáte uzavřít jakoukoliv smlouvu na základě Zákoníku práce, obraťte se na odborníky, abyste měli jistotu.Chcete si sjednat schůzku či nezávazně poptat naše služby? Neváhejte a kontaktujte nás

Ponechte prazdne..: 9 + 10 =

Odesláno


Na co si dávat pozor v pracovním právu

Jedním možným úskalím mohou být zmíněné novely Zákoníku práce, ovšem pominemeli měnící se pravidla, je také důležité, abyste vždy uzavírali adekvátní smlouvy. Je tedy třeba rozlišovat mezi pracovní smlouvou na hlavní pracovní poměr, vedlejší pracovní poměr, smlouvou na dobu určitou a neurčitou, stejně jako dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti.

Rozdíl mezi hlavním a vedlejším pracovním poměrem

Vedlejší pracovní poměr je chápán jako pracovní poměr na kratší dobu než je plný úvazek, standardně se setkáváme se smlouvami na dvacet nebo třicet hodin týdně. Oproti tomu hlavní pracovní poměr je určen v průměru čtyřiceti hodinami za týden.

Smlouva na dobu určitou a neurčitou

Smlouva na dobu určitu se uzavírá na konrétní časové období, například jako náhrada za ženu na mateřské dovolené, dlouhodobě nemocné zaměstnance a podobně. Zaměstnavatel nemá vůči zaměstnanci po uplynutí této doby žádné povinnosti. Jelikož docházelo ke zneužívání zaměstnávání na dobu určitou ze strany zaměstnavatelů, kdy neustále prodlužovali smlouvy například na období jednoho roku, aby mohli případně zaměstnance bez problémů propustit, je v součané podobě zákona 262/2006 Sb. stanoveno, že pracovní poměr na dobu určitou může být mezi týmiž účastníky sjednána a prodlužována pouze na dobu dvou let. Pokud dojde ke sjednání smlouvy na dobu určitou opětovně dříve než po uplynutí šesti měsíců od prvního sjednání, tato období se sčítají.

Pracovní smlouva a dohoda

Dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti nenahrazuje klasickou pracovní smlouvu. Jedná se pouze o dohodu na kratší časové období, kterou může zaměstnavatel uzavírat pouze výjimečně. Běžně se pro vztahy na základě dohod mimo pracovní poměr říká brigáda a využívají je studenti, stejně jako pracující ke zvýšení svých příjmů. Uzavírání dohod mimo pracovní poměr namísto pracovních smluv může být chápáno jako úmyslné obcházení zákona, a proto je lepší se před jejich podpisem poradit s odborníky.