Logo

Náhrada škody

Náhrada škody je institut, kde nejdříve musí dojít k výzvě. Tedy upozornění někoho, co udělal, případně neudělal, a co tím zapříčinil, stejně jako jaká je po něm požadována náhrada. Pokud k výzvě nedojde, není možné se náhrady škody domáhat. Náhradu škody je pak možné realizovat třemi způsoby, přičemž pro škody vzniklé na majetku se rozlišují dvě složky způsobené škody.

Jakým způsobem je možné škodu nahradit

Existují tři způsoby k náhradě škody.

  • Náhrada škody uvedením do původního stavu
  • Náhrada škody finančním plněním
  • Náhrada jinou formou plnění

Pokud vznikla škoda na majetku, rozlišuje se skutečná škoda a ušlý zisk. Skutečná škoda je hodnota, o jakou byl zmenšen majetek poškozeného, ušlý zisk pak souvisí s možným výdělkem, který mohl poškozený získat, kdyby ke škodě nedošlo.

Co pro vás může udělat advokát

  • Už správně sepsaná výzva k náhradě škody může škůdce přimět k požadovanému plnění
  • Pokud by škůdce nechtěl náhradu škody poskytnout, pak můžete vše řešit soudní cestou
  • V takovém případě vám advokát může pomoci se zastupováním v soudním řízení i mnoha dalších ohledech
  • Na straně škůdce vám může advokát pomoci snížit požadované plnění vůči poškozenému
  • Případně dosáhnout rozhodnutí o neoprávněnosti požadavku


Chcete si sjednat schůzku či nezávazně poptat naše služby? Neváhejte a kontaktujte nás

Ponechte prazdne..: 9 + 10 =

Odesláno


Kdy máte nárok na náhradu škody

Nárok na náhradu škody má poškozený pokaždé, když mu vznikne jakákolv škoda v důsledku konání škůdce. Jako příklad lze uvést autonehodu, při které vám řidič poškodí například plot nebo dům. Na náhradu škody máte nárok i v případě způsobení škody na zdraví, kde vám navíc náleží i bolestné ve výši stanovené vyhláškou Ministerstva zdravotnictví. Pokud se na vzniku škody podílí i poškozený, určuje se výše náhrady škody poměrně.