Logo

Dědické právo

Dědické právo je jasně zakotveno v Občanském zákoníku a nejedná se o rozsáhlou problematiku. Přesto často přináší větší problémy než složitější právní případy. Příčinami problémů a nejsností je samozřejmě majetek, který si nárokuje více dědiců. Proto je dobré možným sporům předcházet a sepsat závět, pokud disponujete i sebemenším majetkem. I závěť ale může být neplatná zcela nebo částečně, pokud dojde k pochybení při jejím sepsání.

Jakých chyb se vyvarovat

Sepsání závěti je nejjistějším způsobem, jak předcházet sporům o dědictví. Ovšem závěť musí být platná. Aby byla závěť platná, existují tři způsoby, jak ji sepsat.

  • Závěť sepsaná vlastní rukou s vlastnoručním podpisem
  • Závěť s vlastnoručním podpisem a dvěma podpisy svědků
  • Závěť s úředně ověřeným podpisem

Dodržet ale musíte mimo formálních postupů i další náležitosti. Pokud si chcete být opravdu jistí, že vše máte sepsáno dle platných norem, poraďte se s advokátem.Chcete si sjednat schůzku či nezávazně poptat naše služby? Neváhejte a kontaktujte nás

Ponechte prazdne..: 9 + 10 =

Odesláno


Další náležitosti poslední vůle

Vaše závěť musí být samozřejmě datována a nesmíte vynechat neopomenutelného dědice. Neopomenutelným dědicem jsou pouze potomci. Pokud tedy máte děti, v závěti je nemůžete vynechat, jinak se tato závěť stává neplatnou.

Dědění ze zákona

Pokud zemřelý nezanechá závěť, přechází se k dědění ze zákona. V tomto případě celé dědické řízení zajišťuje notářský úřad podle aktuálně platných zákonů. Dědické řízení je řízením nesporným, i když se může objevit spor mezi dědici. Ten je ale řešen v rámci incidenčního sporu mimo dědické řízení. Jde tedy o samostatný soudní spor.

Kdy v dědickém právu využjete služeb advokáta

  • Dědické právo nevyžaduje nutně advokátní pomoc, ovšem pokud chcete mít jistotu, využít můžete právní poradenství v několika situacích
  • Předně při sepisování vlastní závěti, kdy se advokáti postarají o platnost a nenapadnutelnost závěti
  • Jako účastník dědického řízení využijete služeb advokáta například v situaci opomenutého nebo poškozeného dědice
  • Ale i v případě, že se objeví jiný opomenutý nebo poškozený dědic a vás označí za nepravého dědice

Proč využít našich služeb

Naše advokátní kancelář dlouhodobě spolupracuje s notářským úřadem JUDr. Račokové. Díky tomu máme vhled do problematiky dědického řízení i z druhé strany a disponujeme informacemi, které samotná advokátní kancelář nemůže poskytnout. Své poznatky dokážeme využít maximálně ve váš prospěch