Logo

Občanské právo

Občanské právo je nejobsáhlejší oblastí českého práva. Jedná se o souhrn právních norem, které upravují společenské vztahy. V občansko-právních vztazích je dovoleno vše, co není zákonem výslovně zakázáno. Abyste se ve všech vztazích a upravujcích normách dokázali správně zorientovat, je tu pro vás občansko-právní poradna naší advokátní kanceláře. Nabízíme své služby ve všech oblastech občanského práva.

Na co si dát v oblasti občanského práva pozor

Občanské právo je jednou z nejširších oblastí a řeší převážnou většinu vztahů mezi občany. V občansko-právních vztazích jsou důležité zejména otázky splatnosti. I nezaplacení jedné splátky totiž může znamenat splatnost celého dluhu najdenou. Pokud celou dlužnou částku pak neuhradíte, vystvaujete se sankcím nejrůznějšího typu, až například soudní dražbě a exekuci.

Občanské právo určuje i dobu promlčení pohledávek, která je standardně 3 roky, ovšem existuje mnoho výjimek uvedených v zákoně. Prodloužení promlčecí lhůty mohou zapříčinit i další faktory, například částečné uhrazení dlužné částky, soudní rozhodnutí a podobně.

Občanské právo upravuje i formu a výši úroků. Od stanovených údajů se není možné odchýlit. Případné odchýlení by bylo neplatné.

Proč je dobré se orientovat v občanském právu

Neznalost procesních pravidel občanského práva může mít i vážné následky. Zmeškané lhůty a termíny není možné prominout ani nijak posunout. Lhůta pro odvolání proti soudnímu rozhodnutí je například 15 dnů, stejně jako lhůta pro podání odporu v rozkazním řízení. Během této lhůty je třeba daný úkon podat na poště, předat certifikované kurýrní službě, případně doručit k soudu.Chcete si sjednat schůzku či nezávazně poptat naše služby? Neváhejte a kontaktujte nás

Ponechte prazdne..: 9 + 10 =

Odesláno


Co vám můžeme v této oblastni nabídnout

  • Poskytujeme právní poradenství
  • Sepisujeme a kontrolujeme smlouvy, žaloby i další dokumenty
  • Zastupujeme klienta před soudem
  • Zastupujeme klienta při jednání s protistranou
  • Nabízíme právní pomoc v dědickém řízení
  • Zastupujeme klienta při vymáhání pohledávek

Proč si vybrat naši kancelář

Advokátní kancelář Bureš - Bacílek & partneři zaměstnává několik zkušených advokátů, kteří se specializují na různé oblasti práva. Naši advokáti jsou tak odborníky ve své oblasti a mohou vám poskytnout kvalitní služby.

Máme dlouhou praxi v různých oblastech práva a dokážeme vám navrhnou různá řešení a doporučit vám to nejvhodnější a nejefektivnější. 

Naše kancelář úzce spolupracuje s realitní kanceláří Subavsta a.s. Díky tomu vám dokážeme zajistit nejvýhodnější řešení při prodeji nemovitosti, ale i v případě dražby a to jak dobrovolné, tak nedobrovolné.

Nabízíme také spolupráci s notářským úřadem ČR JUDr. Bohumily Račokové. Úřad sídlí ve stejné budově a díky tomu je pro nás jak časově tak i informačně mnohem dostupnější, než je tomu u jiných kanceláří.