Logo

Bytové právo

Bytové právo je velice blízké právu závazkovému a převážně se řídí Občanským zákoníkem. Hlavní výjimku tvoří bytová družstva a družstevní byty. Tato problematika se řídí Obchodním zákoníkem.

Co vám můžeme nabídnout v oblasti bytového práva

  • Právní poradenství
    • Nájemvní vztahy
    • Převod bytů do sobního vlastnictví
    • Vztahy k družstevním bytům
  • Sepisování a korektury smluv i dalších dokumentů
  • Zastupování klientů při jednání s protistranou
  • Případné zastupování při soudním jednání


Chcete si sjednat schůzku či nezávazně poptat naše služby? Neváhejte a kontaktujte nás

Ponechte prazdne..: 9 + 10 =

Odesláno


Na co si dávat pozor v bytovém právu

Jakkoli chybně sepsaná smlouva může být neplatná minimálně v některé své části, nebo i celá. Proto byste si měli všechny smlouvy nechat sepsat právníkem, nebo minimálně překontrolovat. Vyhnete se tak nejasnostem při ukočování smluvních vztahů, případném plnění vyplývajícím ze smluv a podobně.

U nájemních vztahů může mít špatně sepsaná smlouva za následek nemožnost vystěhovat nájemníka z bytu nebo naopak ztrátu nároku na užívání bytu nájemcem.

Při převodu nemovitosti v osobním vlastnictví je vztah mezi smluvními stranami ztížen o zapojení katastrálního úřadu. Ten vede evidenci vlastníků nemovitostí a ke správnému zaevidování změny v katastru je nutné, aby byly všechny předkládané dokumenty zpracovány bezchybně. Jinak hrozí protahování procesu i nemožnost zaevidování změny.

Vztahy k družstevním bytů jsou řízeny Obchodním zákoníkem a jsou velice specifické. U vztahů k družstevním bytů není možné jednoznačně určit univerzální postupy a metody, každý případ se řeší individuálně a proto byste se měli vždy obrátit na odborníky, kteří vám pomohou.

Proč si vybrat advokátní kancelář Bureš - Bacílek & partneři

Naší největší výhodou a také důvodem pro spolupráci s námi, je zkušenost v zastupování obou stran sporů. Máme zkušenosti se zastupování žalobců i žalovaných a to jak v nájemních, tak družstevních vztazích i při převodu nemovitostí.